Aktualności parafialne

W roku duszpasterskim, który zachęca nas do "napełniania się Duchem Świętym", w roku 1050 rocznicy pierwszego biskupstwa w Poznaniu i 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości - z ogromną radością Wielkanocnego Poranka, przekazuję wszystkim Gościom i Parafianom, najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Chrystus - Odkupiciel człowieka, umacnia nas swoją łaską i błogosławi na drogach naszej wiary i codziennego życia. Serdeczne życzenia dla Wszystkich Parafian przekazują: Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki wraz z biskupami pomocniczymi, Rektorowie i Dziekani Uczelni i Wydziałów Teologicznych; Księża Dyrektorzy Caritas, Archiwum i Muzeum naszej archidiecezji; Ks. Redaktorzy Radia Emaus i czasopism katolickich; Ks. Kanonik Stefan Stachowiak z Domu Księży Emerytów, Siostry Zakonne Eliza i Łukasza pochodzące z naszej parafii i zaprzyjaźnieni Duszpasterze z naszą parafią - Serdeczne Bóg zapłać za ich pamięć.


Z całego serca dziękuję Wszystkim Parafianom i Gościom, za nasze wspólne przeżycie Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. W sposób szczególny pragnę podziękować Rodzinom i Osobom, które pomogły w godnym i pięknym przeżyciu naszych parafialnych uroczystości:
  • Śp. Panu Tadeuszowi Kamieniarz i całej rodzinie, za ufundowanie Paschału na ten i przyszły rok,
  • Państwu Justynie i Tomaszowi Dyba, za pomoc w przygotowaniu liturgii, kwiaty i dekoracje do Ciemnicy i Grobu Pańskiego,
  • Całej Wspólnocie Żywego Różańca, za czas prowadzonych adoracji w Wielki Piątek i Wielką Sobotę,
  • Panom Strażakom z Sądzi, za pomoc w przygotowaniu ogniska i Procesji Rezurekcyjnej,
  • Ponad 40 Rodzinom, które przygotowały paczki dla chorych i najstarszych parafian,
  • Zespołowi Caritas za rozprowadzanie i koordynacje działań charytatywnych w parafii,
  • Uczniom 3 klasy gimnazjum za Misterium Drogi Krzyżowej w Wielki Wtorek,
  • Wszystkim osobom, które przekazały wypieki, jedzenie i przetwory na probostwo szczególnie Stowarzyszeniu "Krzycka Wyspa Marzeń" z Krzycka Małego,
  • Całej Liturgicznej Służbie Ołtarza: Panu Organiście Romanowi Mejza, Panom zbierającym składki, wszystkim lektorom, ministrantom i kandydatom, za ogromne zaangażowanie w przygotowanie wszystkich liturgii w Wielkim Poście i Wielkim Tygodniu.


Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w naszej autokarowej Pielgrzymce Parafialnej do Warszawy i Niepokalanowa w dniach 10, 11 i 12 września. Cena 620 zł od osoby. Zapisy i programy pielgrzymki w biurze parafialnym.


Kuria Metropolitalna organizuje samolotową pielgrzymkę do Rzymu w dniach od 02 do 07 października, w ramach dziękczynienia za 1050 Rocznice Biskupstwa Poznańskiego. Cena 800 euro i 500 zł. - szczegółowe informacje w biurze parafialnym.


W naszej archidiecezji została uruchomiona nowa aplikacja, dostępna na telefony komórkowe pod hasłem "DROGOWSKAZ" o aktualnych godzinach Mszy i spowiedzi w okolicy, w której się znajdujemy - aplikacja jest szczególnie przydatna, dla młodego pokolenia oraz okoliczności, gdy wyjeżdżamy poza swoje miejsce zamieszkania, a chcemy spełnić niedzielny obowiązek uczestniczenia w Eucharystii.


Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

        W niedzielę 05 listopada 2017 roku - gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Kleryka naszego seminarium w Poznaniu - Maksymiliana Frąckowiaka, który zachęcał nas, aby przyłączyć się do istniejącego od kilku lat "Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu". Mając na uwadze, iż ostatnie powołania z naszej parafii odbyły się wiele lat temu:
- Ks. Kanonik Ryszard Kurpisz (wyświecony 1958 roku),
- Siostra Teresa Eliza Michałowska CSFFM - Franciszkanka (śluby 1956 roku),
- Siostra Ewa Łukasza Kirsch CSSE - Elżbietanka (śluby 1979 roku),
zdajemy sobie sprawę jak ważna jest nieustanna modlitwa w intencjach o święte, liczne i gorliwe powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego.
        W naszej parafii od kilku lat modlimy się intensywnie, o powołania, szczególnie w Pierwsze Czwartki Miesiąca - podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy różańcowej i Eucharystii. Mam ogromną nadzieję, że uda się powołać do istnienia i w naszej parafii grupę osób - parafian, którzy swoimi modlitwami i ofiarami będą wspierać dzieło powołań w naszej archidiecezji.
        Ks. Przemysław Tyblewski - Prefekt Arcybiskupiego Seminarium Duchownego - informuje wszystkich chętnych Parafian: Każdy może należeć do Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (TP ASD). Wystarczy podpisać deklaracje (które otrzymaliśmy od kleryka w niedzielę - 05 listopada) i przekazać Księdzu Proboszczowi. Co to jednak jest za grupa? Dlaczego powstała? Najlepszą odpowiedzią jest fragment statutów Towarzystwa: "Kościół usilnie zachęca wiernych do wielkodusznego zaangażowania się w dzieło modlitewnego i materialnego wspierania wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa. Powołanie kapłańskie jest bowiem darem Bożym udzielonym całemu Kościołowi, a nie tylko powołanej osobie. A zatem na wszystkich wiernych Kościoła spoczywa odpowiedzialność za budzenie i dojrzewanie powołań kapłańskich. Aktywnym podmiotem i animatorem duszpasterstwa powołań jest wspólnota kościelna w całej swej różnorodności. Od Kościoła powszechnego do Kościoła lokalnego i dalej - do parafii i do każdego członka Ludu Bożego (PDV 41). Dlatego cała wspólnota Kościoła, jest zobowiązana ochraniać ten dar, pielęgnować go, cenić i miłować. Dla realizacji tych celów na terenie Archidiecezji Poznańskiej, Arcybiskup Metropolita Poznański, powołał z dniem 8 grudnia 2003 r. Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu".
        Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu za każde powołanie do służby Bożej. Wiemy, jak niełatwo jest zdecydować się młodemu człowiekowi, aby poszedł za głosem Powołania. Pytamy się jak im w tym pomóc. Ojciec Święty Franciszek w niedzielę 21 kwietnia 2013 roku., zwaną niedzielą Dobrego Pasterza powiedział: "Przed każdym powołaniem i za każdym powołaniem do kapłaństwa i życia konsekrowanego zawsze jest czyjaś mocna i intensywna modlitwa: babci, dziadka, matki, ojca, wspólnoty.... Dlatego Jezus powiedział: Proście Pana żniwa - to znaczy Boga Ojca - żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9, 38). Powołania rodzą się w modlitwie i z modlitwy. I tylko w modlitwie mogą trwać i owocować".
        Członkowie Towarzystwa Przyjaciół naszego seminarium modlą się o nowe powołania i wspierają duchowo kleryków, aby dobrze odczytali wolę Bożą i przygotowali się do przyjęcia święceń. Każda modlitwa jest ważna. Proponujemy, aby w Pierwszy Czwartek Miesiąca przyjść do kościoła i dziękując Bogu za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa, modlić się o nowe powołania ( już od trzech lat realizujemy to wskazanie w naszej parafii). Jeżeli ktoś nie może w tym dniu być w kościele, zawsze może pomodlić się w domu.
        Seminarium zobowiązuje się do codziennej modlitwy w intencji TP ASD. W Pierwszy Czwartek Miesiąca odprawiana jest w kaplicy seminaryjnej Msza święta w intencjach żywych i zmarłych członków Towarzystwa, a w IV Niedzielę Wielkanocną organizowany jest Dzień Skupienia. Pragniemy, aby nasza wspólna troska o powołania do kapłaństwa wydała obfite owoce.
        Zachęcam Drogich Parafian, aby przyłączyli się do Towarzystwa, naszej nowo powstającej grupy parafialnej.
Ks. Dziekan Artur Rembalski.