INTENCJE PARAFIALNE
OD 2017-09-25 DO 2017-10-01

Poniedziałek, 25 wrzesień 2017 r

godz: 13:00Msza Pogrzebowa - śp. Liliana Krzelowska.

godz: 18:00Za zmarłego śp. Mirona Tyrała, aby Miłosierny Bóg obdarzył go łaską życia wiecznego w niebie - intencja od ojca chrzestnego Wiesława z rodziną.

Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa.

Wtorek, 26 wrzesień 2017 r

godz: 18:00Za zmarłego śp. Mirona Tyrała, prosząc Chrystusa, o okazanie mu swojego miłosierdzia i obdarzenia zbawieniem - intencja od sąsiadów i mieszkańców z Osiedla 700 -lecia w Krzycku Wielkim.

Środa, 27 wrzesień 2017 r

godz: 18:00Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencjach rodzin, małżeństw, osób w podeszłym wieku, młodzieży i dzieci, o wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo. Z prośbą do Dzieciątka Jezus w intencjach Szymona z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w intencjach Huberta z okazji 10 rocznicy urodzin, dziękując za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej. Z podziękowaniem Kochającemu Bogu za przeżyte 80 lat, prosząc o wszelkie siły, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny. W intencjach chorych, cierpiących, samotnych, przebywających w szpitalach i uzależnionych, o potrzebne zdrowie i siły w pokonywaniu życiowych doświadczeń. Za zmarłych z naszych rodzin: śp. Kazimierza Kloc, zmarłych śp. rodziców, śp. brata Czesława, śp. Krzysztofa Mencla; śp. Bożenę Sobkowiak; śp. Jadwigę Bulińską; śp. Henryka Bartkowiaka, aby śmierć, przez którą przeszli, była dla nich bramą do wiecznej ojczyzny w niebie.

Wspomnienie Św. Wincentego a Paulo - kapłana.

Czwartek, 28 wrzesień 2017 r

godz: 18:00Za zmarłych śp. rodziców Krystynę i Henryka Biedrzyńskich, śp. Mieczysława Zapłata, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie Niebieskim. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

Wspomnienie Św. Wacława - męczennika.

Piątek, 29 wrzesień 2017 r

godz: 19:00Za zmarłego śp. Wiesława Kurpisz, aby Miłosierny Bóg przyjął go do grona zbawionych - intencja od Rodziny Szkucik.

Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

Sobota, 30 wrzesień 2017 r

godz: 18:00Za zmarłego śp. Edwarda Duszyńskiego w 22 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny, prosząc Miłosiernego Boga, o łaskę zbawionych w królestwie niebieskim. Z prośbą do Kochającego Boga i Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych, o potrzebne zdrowie dla wnuka Dariusza oraz wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Wspomnienie Św. Hieronima - kapłana i doktora Kościoła.

Niedziela, 1 październik 2017 r

godz: 08:30Za zmarłych śp. Agnieszkę Jojte w 4 rocznicę śmierci, śp. Melanię i Piotra Białas, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską zbawionych w niebie. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

godz: 10:00Za zmarłych śp. Jana, Wandę, Mariana, Stanisława Michałowskich, śp. Zofię i Bronisława Firlej, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba. Z prośbą o zdrowie, siły, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla całej rodziny.

godz: 11:30Za zmarłych śp. Józefa Banasiak, śp. Jana Banasiak, śp. Zenona Banasiak, śp. Karolinę Mazur oraz za wszystkich zmarłych z rodziny, aby radowali się życiem wiecznym w niebie. Z podziękowaniem za wszelkie łaski i prośbą do Kochającego Boga, o zdrowie, siły i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

XXVI Niedziela zwykła.