INTENCJE PARAFIALNE
OD 2017-10-09 DO 2017-10-15

Poniedziałek, 9 październik 2017 r

godz: 18:00Za zmarłych śp. Emilię Małecką w 5 rocznicę śmierci, śp. Leona Małeckiego, śp. Urszulę Marach, wszystkich zmarłych z rodzin Małeckich i Marachów, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla całej rodziny.

Wpomnienie Bł. Wincentego Kadłubka - biskupa.

Wtorek, 10 październik 2017 r

godz: 18:00W intencjach wszystkich Pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Parafialnej do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej z podziękowaniem za czas wspólnej drogi, wszelkie odebrane łaski za przyczyna Matki Zbawiciela oraz z prośbą do Kochającego Boga i Matki Najświętszej o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla wszystkich pielgrzymów i ich rodzin.

Środa, 11 październik 2017 r

godz: 18:00Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencjach wszystkich rodzin, małżeństw, osób w podeszłym wieku, studentów, młodzieży i dzieci, prosząc o wszelkie łaski, dbałość o modlitwę różańcową, upraszając gorliwości w wyznawaniu swojej wiary. W intencjach wszystkich powołanych z naszej wspólnoty Ks. Kan. Ryszarda Kurpisza, Siostry Teresy Michałowskiej, Siostry Łukaszy Kirsch, Ks. Kan. Stefana Stachowiaka prosząc Dobrego Boga, o wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej Różańcowej, z prośbą również, o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej rodziny parafialnej. W intencjach chorych, cierpiących, samotnych, przebywających w szpitalach, uzależnionych, o potrzebne zdrowie i siły w dźwiganiu swoich życiowych doświadczeń. Za wszystkich Uchodźców, którzy zginęli i umarli w drodze do Europy w solidarności z Papieżem Franciszkiem, prosząc o nadzieję życia wiecznego w niebie. Za wszystkich zmarłych z naszych rodzin: śp. Teresę i Tadeusza Styzińskich i zmarłych z rodziny; śp. Czesława Nadolnego - intencja od 5 Róży Męskiej Wspólnoty Żywego i Nieustającego Różańca; śp. Stefanię Mała w 1 rocznicę śmierci; śp. Justynę Hoffman w 10 rocznicę śmierci, śp. Annę i Kazimierza Hoffman, śp. Marię i Franciszka Nowak, śp. Stanisława Boroń i wszystkich zmarłych z rodziny; śp. Lilianę Krzelowską - intencja od rodziny Marcinków z Bukówca Górnego, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich wszystkich, nadzieją życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.

Czwartek, 12 październik 2017 r

godz: 18:00Za zmarłego śp. Krzysztofa Tyrpin, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem zbawionych w Królestwie Niebieskim - intencja od Rodziców.

Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu.

Piątek, 13 październik 2017 r

godz: 18:00W intencjach całej Wspólnoty Świętego Walentego, dziękując za wszystkie otrzymane łaski, za przyczyna naszego Patrona. Prosząc o dalsze wsparcie, dla całej wspólnoty, naszych rodzin, upraszając szczególnych łask dla chorych z naszej wspólnoty i rodzin. Prosząc również, o łaskę nieba dla wszystkich zmarłych członków naszej Parafialnej Wspólnoty.

Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego - kapłana.

Sobota, 14 październik 2017 r

godz: 16:30Z prośbą do Dzieciątka Jezus w intencjach Szymona z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w intencjach Huberta z okazji 10 rocznicy urodzin, dziękując za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św. Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla naszych dzieci i całej rodziny.

godz: 18:00Za zmarłych śp. Janinę Szklarską w 3 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodzin: Szklarskich, Tyczyńskich, Domagałów i Styzińskich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

Niedziela, 15 październik 2017 r

godz: 08:30W intencjach Drogich Jubilatów z okazji 12 rocznicy sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, za dar macierzyństwa i ojcostwa oraz z prośbą, o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz zdrowie i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata wspólnego życia.
Za zmarłych śp. Irenę i Stanisława Bortel, śp. Mariana Samelczaka, śp. Waleriana Drobnika, śp. Krystynę Schmidt, śp. Kazimierę i Józefa Mrozińskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem zbawionych w Królestwie Niebieskim.

godz: 10:00Za zmarłych śp. Edwarda Duszyńskiego, śp. Zenona Musielaka, śp. Stefanię Solak, za zmarłych z rodzin Kamieniarzów i Duszyńskich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę matki Bożej Śnieżnej dal całej rodziny.

godz: 11:30Z podziękowaniem Matce Bożej Nieustającej Pomocy i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, za wszelkie otrzymane łaski z okazji 85 rocznicy urodzin. Prosząc Kochającego Boga, o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny. Za zmarła żonę śp. Marię Marcinkowską, aby Miłosierny Bóg obdarzył ją łaską życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.

XXVIII Niedziela zwykła.