INTENCJE PARAFIALNE
OD 2017-12-11 DO 2017-12-17

Poniedziałek, 11 grudzień 2017 r

godz: 17:00Za zmarłych śp. Marię Płócieniczak, śp. Zdzisława, Mariusza, Elżbietę, Antoniego Kulas i wszystkich zmarłych z rodzin Kulasów, Płócieniczaków i Marcinków, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem zbawionych w niebie. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

Wtorek, 12 grudzień 2017 r

godz: 17:00Za zmarłego śp. Krzysztofa Tyrpin, aby Miłosierny Bóg obdarzył go szczęściem zbawionych w niebie - intencja od chrześnic Oliwii i Klaudii.

Środa, 13 grudzień 2017 r

godz: 17:00Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencjach naszych rodzin, małżeństw, osób w podeszłym wieku, studentów, młodzieży i dzieci, o jak najowocniejsze przeżycie czasu adwentu i dnia naszej parafialnej spowiedzi adwentowej oraz duchowe i religijne przygotowanie do świąt. W intencjach wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, przebywających w szpitalach, uzależnionych, o wszelkie łaski, siły i zdrowie. Za wszystkie ofiary czasu stanu wojennego z grudnia 1981 roku, za tych, którzy oddali życie za naszą wolność. Za wszystkich zmarłych z naszych rodzin: śp. Stefana Kaczmarek w 1 rocznicę śmierci - intencja od całej rodziny; śp. Zbigniewa Pluta w 2 rocznicę śmierci, za wszystkich zmarłych z rodziny - intencja od żony z rodziną,; śp. Annę Marszałek - intencja od IV Róży Wspólnoty Żywego i Nieustającego Różańca; śp. Sławomira Zapłata - intencja od szwagierki Angeliki z rodziną; śp. Mariannę Matyba, aby Miłosierny Bóg przyjął ich w Królestwie wszystkich zbawionych w niebie.

Wspomnienie Św. Łucji - dziewicy i męczennicy.

Czwartek, 14 grudzień 2017 r

godz: 17:00Za zmarłą śp. Lilianę Krzelowską, aby Miłosierny Bóg otworzył jej bramy niebios - intencja od syna Zbigniewa z rodziną. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla całej rodziny.

Wspomnienie Św. Jana od Krzyża - kapłana i doktora Kościoła.

Piątek, 15 grudzień 2017 r

godz: 17:00W intencjach całej Wspólnoty Św. Walentego z prośbą za przyczyna naszego Świętego Patrona, aby Kochający Bóg umacniał naszą wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach oraz obdarzał wszelkimi łaskami i Bożym błogosławieństwem, Za wszystkich chorych członków wspólnoty, o potrzebne siły i zdrowie, oraz za wszystkich zmarłych ze wspólnoty i naszych rodzin prosząc Miłosiernego Boga o łaskę nieba.

Sobota, 16 grudzień 2017 r

godz: 17:00Za zmarłych śp. Czesława Jagodzińskiego w 30 rocznicę śmierci, śp. Janinę Jagodzińską, śp. zmarłych dziadków z rodzin Jagodzińskich i Nabywaniec, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie Niebieskim.


Dzień Parafialnej Spowiedzi Adwentowej.
godz. 9.00 - 11.00 Spowiedź.
godz. 14.30 - 16.30 Spowiedź.

Niedziela, 17 grudzień 2017 r

godz: 08:30Z prośbą do Miłosiernego Boga o łaskę nieba i wieczną radość zbawionych dla zmarłych: śp. Ludwika Małeckiego w 45 rocznicę śmierci, śp. Annę Małecką, śp. Marię, Stanisława Rygusik, śp. Tomasza, Józefa Bura, śp. Władysławę, Józefa Borowczak, śp. Małgorzatę Urbańczak, śp. Zofię, Stanisława Homa. Prosząc Kochającego Boga o zdrowie, wszelkie łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla naszych rodzin.

godz: 10:00Za zmarłych śp. Janinę, Kazimierza Szklarskich, śp. Helenę, Józefa Domagała, zmarłych z rodzin Tyczyńskich, Styzińskich, Ejchlerów, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem zbawionych w Królestwie Niebieskim. Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

godz: 11:30Za zmarłych śp. Stanisławę, Franciszka Mierzyńskich, śp. Mieczysławę, Wojciecha, Wojciecha Kornosz, śp. Leona Samol, śp. Czesława Miszkiewicz i wszystkich zmarłych z rodziny. Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo,opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla całej rodziny.

III Niedziela Adwentu.