INTENCJE PARAFIALNE
OD 2018-04-30 DO 2018-05-06

Poniedziałek, 30 kwiecień 2018 r

godz: 18:00Za zmarłego śp. Tadeusza Kamieniarz, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzył go szczęściem wiecznym w Królestwie Niebieskim - intencja od Kolegów z pracy.

Wtorek, 1 maj 2018 r

godz: 18:00Za zmarłych śp. Stanisława Ruszkowskiego w 16 rocznicę śmierci, śp. zmarłych rodziców Annę i Wojciecha Czekałów, zmarłe śp. rodzeństwo i wszystkich zmarłych z rodzin Ruszkowskich i Czekałów, aby Miłosierny Jezus, obdarzył ich radością życia wiecznego w w niebie. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

Św. Józefa rzemieślnika.

Środa, 2 maj 2018 r

godz: 15:00Msza ślubna.

godz: 18:00Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą do Kochającego Boga o opiekę nad całą naszą Ojczyzną, aby Polacy dążyli do jedności i zgody dla dobra wspólnego. W intencjach rodzin, małżeństw, osób w podeszłym wieku, studentów, młodzieży i dzieci naszej parafii, o wszelkie łaski i umacnianie wartości religijnych i patriotycznych. Za wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, uzależnionych, przebywających w szpitalach, domach opieki, hospicjach o wszelkie łaski, zdrowie i siły w pokonywaniu życiowych doświadczeń - wzywając szczególnego wstawiennictwa Bł. Hanny Chrzanowskiej. Za zmarłych z naszych rodzin: śp. Stanisława Cieślawskiego - intencja od wszystkich sąsiadów; zmarłego Mirosława Thiel - intencja od wszystkich sąsiadów, za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich nadzieją życia wiecznego w niebie.

Czwartek, 3 maj 2018 r

godz: 08:30Z okazji 40 rocznicy urodzin Agnieszki z podziękowaniem Kochającemu Bogu, za wszelkie łaski , dar Opatrzności Bożej w małżeńskim i rodzinnym życiu oraz wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia. Prosząc Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny o wszelkie dobro, zdrowie i łaski dla Agnieszki i całej rodziny.

godz: 10:00Za zmarłych śp. Mieczysława Witkiewicza, zmarłych rodziców śp. Annę i Mieczysława Witkiewicz, śp. Kazimierę Walczak i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Chrystus Zmartwychwstały i Miłosierny, obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie Zbawionych. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

godz: 11:30Za zmarłych śp. rodziców Olgę, Kazimierza Borek, śp. Stanisława Lorych, śp. Stanisława Boroń, śp. Marka Król, aby Miłosierny Bóg, obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla całej rodziny.

Uroczystość NMP Królowej Polski; Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

Piątek, 4 maj 2018 r

godz: 18:00W intencjach wszystkich Strażaków naszej Parafii w sposób szczególny za wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Krzycka Wielkiego, Krzycka Małego i Sądzi z podziękowaniem Św. Florianowi za wszelkie otrzymane łaski, wsparcie i ochronę przed różnymi zagrożeniami; prosząc Dobrego Boga o pomoc w dalszej odpowiedzialnej pracy na rzecz naszej społeczności. Za wszystkich zmarłych Strażaków i zmarłych z naszych rodzin, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzył ich nadzieją życia wiecznego w niebie.

Wspomnienie Św. Floriana. - Pierwszy piątek miesiąca.

Sobota, 5 maj 2018 r

godz: 18:00Za wszystkich zmarłych z Rocznych Wymienianek.

Pierwsza sobota miesiąca.

Niedziela, 6 maj 2018 r

godz: 08:30Za zmarłych rodziców śp. Zofię i Władysława Stanisławskich, śp. Gertrudę i Albina Białasik, zmarłych szwagrów; za zmarłych śp. Janinę, Iwonę, Stanisława Poniży; za zmarłego śp. Henryka Langnera, jego śp. Braci i wszystkich zmarłych z rodziny Langnerów i Śliwów, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

godz: 10:00Za zmarłych śp. Mariannę i Hieronima Ratajczak, śp. Danutę Kulas i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską szczęścia wiecznego w niebie. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla całej rodziny.

godz: 11:30Za zmarłych śp. Stanisławę, Franciszka Mierzyńskich, śp. Mieczysławę, Wojciecha, Wojciecha Kornosz, śp. Leona Samol, śp. Czesława Miszkiewicz i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską szczęścia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, siły, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla całej rodziny.


VI Niedziela Wielkanocy.