INTENCJE PARAFIALNE
OD 2018-06-04 DO 2018-06-10

Poniedziałek, 4 czerwiec 2018 r

godz: 18:00Z prośbą do Kochającego Boga w intencjach córki, o szczęśliwe rozwiązanie oraz wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny. Za zmarłych śp. Edmunda i Elwirę Wawrzyniak, śp. Sabinę Wałkiewicz, wszystkich zmarłych z rodziny - intencja od syna i brata z rodziną.

Oktawa Bożego Ciała.

Wtorek, 5 czerwiec 2018 r

godz: 18:00Za zmarłych śp. Mariana, Zenona Antkowiak, śp. Andrzeja Marcinka, śp. Mirosława Kot, śp. Marię Witkowską, śp. Joannę Marcinkowską, śp. Leona Kulas, śp. Zofię i Romana Nowak oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla całej rodziny.

Wspomnienie Św. Bonifacego - Oktawa Bożego Ciała.

Środa, 6 czerwiec 2018 r

godz: 18:00Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencjach rodzin, małżeństw, osób w podeszłym wieku, studentów, młodzieży i dzieci, o umacnianie przyjaźni z Jezusem w Eucharystii oraz dbałość o wartości chrześcijańskie. W intencjach wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, uzależnionych, przebywających w szpitalach, domach opieki, hospicjach, o wszelkie łaski, zdrowie i siły w dźwiganiu życiowych doświadczeń. Za zmarłych z naszych rodzin: śp. Mariana Szkudlarczyka - intencja od Jerzego Gruszeckiego; śp. Antoniego Wolańskiego, śp. Wandę i Franciszka Koniecznych, śp. Franciszkę i Stanisława Mikulskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie Niebieskim.

Oktawa Bożego Ciała.

Czwartek, 7 czerwiec 2018 r

godz: 18:00W intencjach Księdza Kanonika Ryszarda Kurpisza z okazji 60 Rocznicy Sakramentu Kapłaństwa, Ks. Kanonika Stefana Stachowiaka z okazji 49 Rocznicy Sakramentu Kapłaństwa - prosząc Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, o wszelkie łaski, zdrowie i siły na dalsze latach posługi Kościołowi Poznańskiemu. Z prośbą o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej.

Pierwszy czwartek miesiąca - Zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

Piątek, 8 czerwiec 2018 r

godz: 18:00Za śp. Księdza Dziekana Radcę Mariana Balcerka w 25 rocznicę śmierci, aby Chrystus Zmartwychwstały i Miłosierny, za jego gorliwą posługę kapłańską obdarzył szczęściem wiecznym w Królestwie wszystkich zbawionych.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Sobota, 9 czerwiec 2018 r

godz: 11:00Z okazji 90 rocznicy urodzin Ireny, dziękując Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, za łaskę długich lat życia w zdrowiu, okazywanym zawsze szacunkiem i miłością bliskich. Prosząc Kochającego Boga o wszelkie łaski, dalsze zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatki i całej rodziny.

godz: 18:00Za zmarłych śp. Franciszka Jojte w 27 rocznicę śmierci, śp. Agnieszkę Jojte, śp. Melanię i Piotra Białas, aby Jezus Zmartwychwstały i Miłosierny obdarzył ich nadzieją życia wiecznego w niebie. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla całej rodziny.

Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.

Niedziela, 10 czerwiec 2018 r

godz: 08:30Z podziękowaniem Panu Bogu w Trójcy Jedynemu, Matce Bożej Nieustającej Pomocy i naszym Świętym Patronom, za wszelkie otrzymane łaski w mijającym roku szkolnym i katechetycznym. Z prośbą do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, o zdrowie, błogosławieństwo, Bożą Opatrzność na czas wakacji dla całej rodziny.

godz: 10:00Z okazji 50 rocznicy urodzin z podziękowaniami Kochającemu Bogu, za wszelkie łaski i dobro oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo. Z prośba do Matki Bożej Śnieżnej o potrzebne zdrowie dla Dariusza i wszelkie łaski dla całej rodziny. Za zmarłych śp. Edwarda Duszyńskiego, śp. Zenona Musielak, śp. Marię, Franciszka, Stanisława i Tadeusza Kamieniarz oraz zmarłych z rodziny Duszyńskich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba.

godz: 11:30Za zmarłych śp. Bibiannę Nowicką w 8 rocznicę śmierci, śp. Józefa Nowickiego, śp. Macieja Janowicz i wszystkich zmarłych z rodziny, aby Chrystus Zmartwychwstały i Miłosierny obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla całej rodziny.

X Niedziela zwykła.