INTENCJE PARAFIALNE
OD 2018-11-12 DO 2018-11-18

Poniedziałek, 12 listopad 2018 r

godz: 18:00Za zmarłych śp. rodziców i rodzeństwo śp. Annę, Mariannę, Wojciecha, Stanisława Ruszkowskich, śp. Jakuba, Elżbietę Czekała, śp. Andrzeja Cichlińskiego, śp. Mariana Sikorę i wszystkich zmarłych z rodziny Ruszkowskich i Czekałów, śp. Ks. Zbigniewa Fenglera, śp. Ks. Ryszarda Kurpisza, śp. Ks. Mieczysława Płóciennika, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie Niebieskim. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla całej rodziny.

Wspomnienie św. Jozafata - biskupa i męczennika.

Wtorek, 13 listopad 2018 r

godz: 18:00Za zmarłych śp. Benona, Tadeusza, Urszulę Marach, śp. Andrzeja Marię, Stanisława, Antoniego Urbańczak, wszystkich zmarłych z rodzin Poprawskich i Marachów, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich nadzieją życia wiecznego w niebie. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, siły, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

Św. Pierwszych Męczenników Polskich.

Środa, 14 listopad 2018 r

godz: 18:00Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencjach rodzin, małżeństw, osób w podeszłym wieku, studentów, młodzieży i dzieci o umacnianie wartości religijnych i patriotycznych. W intencjach naszej Ojczyzny, aby radość świętowania 100 lecia Odzyskania Niepodległości budowała w naszym społeczeństwie pragnienie prawości, odpowiedzialności i dążenia do zgody oraz jedności w naszym Narodzie. Z podziękowaniem za czas naszej Pielgrzymki do Poznania oraz wizytacji Ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka w naszym dekanacie, aby Matka Najświętsza dopomagała we wszelkich działaniach duszpasterskich i materialnych naszych parafii. W intencjach chorych, cierpiących, samotnych, uzależnionych, przebywających w szpitalach, domach opieki, hospicjach o wszelkie łaski, zdrowie i siły w pokonywaniu doświadczeń codziennego życia. Za zmarłych z naszych rodzin: śp. Jana Kicińskiego w 25 rocznicę śmierci, śp. Cecylię Kicińską, śp. Marię, Franciszka Kicińskich, wszystkich zmarłych z rodzin Kicińskich i Lipeltów, śp. Ks. Prałata Czesława Wojciechowskiego; śp. Kazimierza Szymańskiego w 5 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny; śp. Sławomira Zapłata w 1 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny; śp. Antoniego Wolańskiego, śp. Wandę i Franciszka Koniecznych, śp. Franciszkę, Stanisława Mikulskich i wszystkich zmarłych z rodziny; wszystkich którzy oddali życie w obronie naszej wolności, wiary i Ojczyzny, zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i wszystkie dusze uświęcające się w czyśćcu, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego wśród wszystkich zbawionych.

Czwartek, 15 listopad 2018 r

godz: 18:00Za zmarłych śp. Marię Marcinkowską w 7 rocznicę śmierci, śp. Danutę Głowacką, wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Z prośba o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

Piątek, 16 listopad 2018 r

godz: 18:00Za zmarłych śp. Edmunda Śnieguckiego, śp. Irenę Śniegucką, zmarłe rodzeństwo śp. Halinę i Wojciecha, śp. dziadków z rodzin Drzewieckich i Śnieguckich, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie zbawionych. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej dla całej rodziny.

Sobota, 17 listopad 2018 r

godz: 18:00Za zmarłych śp. Hieronima Ratajczak w 16 rocznicę śmierci, śp. Mariannę Ratajczak, śp. Danutę Kulas, za wszystkich zmarłych z rodziny, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich łaską nieba. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny. Chrzest.

Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej.

Niedziela, 18 listopad 2018 r

godz: 08:30Za zmarłych śp. Łucję, Władysława Kurpisz, zmarłych z rodziny Kurpiszów i Szmatułów, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla całej rodziny.

godz: 10:00Za zmarłych śp. Walentynę, Franciszka Bortel, śp. Jadwigę, Wincentego Firlejów, śp. Pelagię, Katarzynę, Floriana Bortel, aby Miłosierny Bóg otworzył im Bramy Niebios. Z prośbą o wszelkie łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

godz: 11:30Za wstawiennictwem Świętego Walentego w intencjach całej wspólnoty Św. Walentego, prosząc o wszelkie łaski i umacnianie w naszych rodzinach wiary, nadziei i miłości. Z okazji 18 rocznicy urodzin córki Alicji z prośbą o światło Ducha Świętego, odważna wiarę i Boże błogosławieństwo w dalszym życiu - intencja od Mamy i Sławka. W intencjach chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach, o wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej Śnieżnej. Za wszystkich zmarłych z naszych rodzin: śp. Elżbietę Poloch - intencja od Darii i Pawła z córkami, za wszystkich zmarłych ze Wspólnoty Św. Walentego, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich nadzieją życia wiecznego w niebie.

XXXIII Niedziela zwykła.