O św. Walentym

Litania do Świętego Walentego - męczennika

Kyrie eleison, Chryste eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Św. Walenty, gorliwy wyznawco Chrystusa - módl się za nami.
Św. Walenty, nieustraszony głosicielu Słowa Bożego
Św. Walenty, mężny pasterzu owczarni Chrystusowej
Św. Walenty, kapłanie i męczenniku
Św. Walenty, obrońco całego chrześcijaństwa.
Św. Walenty, lekarzu chorych i cierpiących
Św. Walenty, ojcze ubogich i sierot
Św. Walenty, podporo kapłanów
Św. Walenty, pogromco złych mocy
Św. Walenty, przykładzie doskonałości
Św. Walenty, wskrzeszający umarłych
Św. Walenty, towarzyszu podróżujących
Św. Walenty, obrońco czystości
Św. Walenty, szafarzu miłosierdzia Bożego
Św. Walenty, wiary katolickiej kolumno
Św. Walenty, nadziejo utrapionych i smutnych
Św. Walenty, stróżu szczęścia rodzinnego
Św. Walenty, patronie narzeczonych
Św. Walenty, opiekunie młodzieży
Św. Walenty, upraszający zdrowia duszy i ciała
Św. Walenty, przedziwny cudotwórco
Św. Walenty, umocnienie we wszelkich chorobach
Św. Walenty, ostojo w niebezpieczeństwach
Św. Walenty, apostole pełny gorliwości
Św. Walenty, obrońco w godzinie śmierci naszej
Św. Walenty, wielki czcicielu Matki Najświętszej
Św. Walenty, towarzyszu aniołów
Św. Walenty, palmo męczenników
Św. Walenty, pochodnio ognia niebieskiego


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami Św. Walenty

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który ogniem miłości rozpaliłeś Św. Walentego i sprawiłeś, że pogardził groźbami tyrana, spraw abyśmy czcząc Jego męczeństwo, zostali uwolnieni od wszelkich chorób i od grzechu śmiertelnego. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.