Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia Parafialne na II Niedzielę Wielkiego Postu - 01 marca 2015 r.

 1. Druga Niedziela Wielkiego Postu jest tradycyjnie związana z Dziełem Pomocy "Ad Gentes" - Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. Polecajmy w swoich osobistych i wspólnotowych modlitwach wszystkich, którzy wyruszyli za głosem Bożym w odległe miejsca świata, aby dzielić się z naszymi braćmi i siostrami orędziem Ewangelii. Po Mszach zbiórka do puszek na działalność Polskich misjonarzy i misjonarek.
 2. Dzisiaj na Mszy o godz. 11.45 naszym ministrantom, którzy w turnieju dekanalnym piłki halowej zajęli I miejsce - ministranci młodsi i II miejsce ministranci starsi, zostaną wręczone pamiątkowe puchary i medale.
 3. W kolejnym tygodniu Wielkiego Postu zapraszam do udziału w Nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej:

  - w piątek "Droga Krzyżowa"
  o godz. 17.00 - dla dzieci
  o godz. 18.00 - dla dorosłych i młodzieży ( pamiętają szczególnie kandydaci do bierzmowania z gimnazjum),

  - w niedzielę po Mszy o godz. 10.00 Nabożeństwo "Gorzkich Żalów".

  Pamiętajmy o możliwości zyskania odpustu, jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej.
 4. W tym tygodniu Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:

  - w czwartek:
  o godz. 16.30 - Spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z 1 klasy gimnazjum
  od godz. 17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencjach powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
  od godz. 17.30 - modlitwa różańcowa w intencjach powołań,
  o godz. 18.00 - Eucharystia w intencjach dzieci z klasy 3 szkoły podstawowej przygotowujących się do I Komunii ich Rodziców i Rodziców Chrzestnych.

  - w piątek:
  o godz. 17.00 i 18.00 Nabożeństwo "Drogi Krzyżowej"

  - w sobotę:
  od godz. 9.00 - odwiedziny chorych parafian z sakramentami świętymi,
  od godz. 17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu,
  od godz. 17.30 Różaniec w intencjach zmarłych z "Wymienianek Rocznych"
  o godz. 18.00 Msza za wszystkich zmarłych z "Rocznych Wymienianek".
 5. Ministranci po Mszach rozdają koperty na Daninę w 2015 roku , które składamy podczas składki na mszach niedzielnych oraz książeczki " 7 grzechów głównych i antidotum"- zachęcam parafian, którzy jeszcze jej nie zabrali do przeczytania.
 6. Bardzo dziękuję Panu Stanisławowi Bartosz naszemu Leśniczemu i Panu Stanisławowi Olejniczakowi naszemu Radnemu oraz osobom, które zgłosiły się do wycinki i prac porządkowych w naszym parafialnym lesie. Za pomoc w tych pracach w imieniu całej parafii składam serdeczne Bóg zapłać. Jeżeli były by jeszcze chętne osoby do pracy w lesie proszę o kontakt z Panem Olejniczakiem.
 7. W dniach 5, 7 i 8 marca "Dyżur Różańcowy" ma 1 Róża, której Zelatorką jest Pani Alina Małecka, zapraszam do wspólnej modlitwy wszystkich czcicieli Matki Bożej.
 8. Bardzo dziękuje Rodzinom, które w sobotę posprzątały kościół, obejście i przekazały ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień w sobotę 07 marca zapraszam do sprzątania Rodziny: Pani Marianny Szwajor, Pani Kingi Marchlewskiej, Pani Bogumiły Rozynek i Pani Wiesławy Urbańczak.
 9. Z tyłu kościoła do nabycia prasa nowe numery: "Przewodnika Katolickiego" i "Misyjne Drogi".
 10. Zapowiedzi przedślubne - mają zamiar zawrzeć sakrament małżeństwa:
  Jarosław Rozwalka, kawaler, zam. Krzycko Wielkie Zap. 1
  Patrycja Kulus, panna, zam. Kościan
Ogłoszenia parafialne na I Niedzielę Wielkiego Postu - 22 lutego 2015 r.

 1. Rozpoczęliśmy w Kościele święty czas Wielkiego Postu, który jest dla każdego wezwaniem do autentycznego i nowego nawrócenia ku Chrystusowi - jedynemu Zbawicielowi świata. Towarzyszy nam w tym roku hasło wielkopostne: "Ludzie spod Krzyża", które będziemy starali się rozważać podczas homilii w poszczególne niedziele i dni powszednie, aby pogłębiła się nasza wiara. Zapraszam wszystkich Parafian do licznego udziału w nabożeństwach Pasyjnych:

  - w piątek Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

  o godz. 16.00 - dla dzieci,

  o godz. 17.00 - dla dorosłych i młodzieży.

  - w niedzielę po Mszy o godz. 10.00 - Nabożeństwo Gorzkich Żalów.

  Przypominam o możliwości zyskania odpustu zupełnego za pobożny udział w nabożeństwach będąc równocześnie w stanie łaski uświęcającej.
 2. Przez cały Wielki Post ministranci będą rozdawać po mszach koperty na Daninę w 2015 roku. Bardzo proszę parafian o wyrozumiałość i już teraz dziękuję za wszystkie ofiary przekazywane na działania podejmowane przez archidiecezję i naszą parafię.
 3. Po Mszach ministranci będą rozdawać, kolejną książeczkę z cyklu - Wejdźmy na szczyt pt.: "7 grzechów głównych i antidotum". Niech stanie się w tych dniach pomocą w religijnym przezywaniu wielkopostnych dni i przygotowania się do sakramentu pojednania.
 4. Podczas wizyty duszpasterskiej w styczniu w Waszych domach, wsłuchując się w różne sugestie i rozmawiając o wielu sprawach związanych z życiem religijnym i duszpasterstwie, po zasięgnięciu opinii naszych Rad Duszpasterskiej i Ekonomicznej oraz Parafialnego Zespołu Caritas postanowiliśmy:

  - W dniu 24 grudnia będzie odprawiana oprócz Eucharystii porannej o godz. 10.00 również Msza Wigilijna o godz. 22.00, aby mogły uczestniczyć w nab. dzieci oraz Pasterka o godz. 24.00.

  - Od roku 2016 zrezygnujemy z opłat za miejsca w kościele, ponieważ wraz z Mszą sobotnia są obecnie 4 Eucharystie i nie ma problemu z miejscami siedzącymi w kościele.

  - Intencje mszalne będą podawane po ogłoszeniach w skróconej formie - pamiętajmy, że są wywieszane co tydzień w 3 gablotach i umieszczane regularnie na stronie internetowej parafii.

  - Przy bocznym małym wejściu do kościoła dokonamy modernizacji i zamontujemy podjazd dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.

  - Przeprowadzone zostaną prace porządkowe i konieczna wycinka w zapuszczonym i zaniedbanym lesie parafialnym.

  - Będziemy się starali o dofinansowanie z budżetu gminy Święciechowa w części przeznaczonej na zabytki - dotacji na malowanie kościoła.
 5. Bardzo dziękuję wszystkim Parafianom za ofiary zbierane w ubiegłą niedzielę na malowanie kościoła - 2245 zł oraz ofiary zbierane po Mszach w Środę Popielcową na Caritas - 257 zł. Bóg zapłać!
 6. Wraz z Radą Ekonomiczną zwracam się z prośbą do naszych parafian, szczególnie silnych mężczyzn o pomoc w porządkowaniu naszego parafialnego lasu. Za pomoc w wycince będzie można zabrać drzewo na opał. Zainteresowanych Panów proszę o kontakt ze mną lub z Panem Radnym Stanisławem Olejniczakiem z ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim.
 7. W parafii Św. Jana Chrzciciela w Lesznie "Kurs Przedmałżeński" w dniach od 23 do 28 lutego, spotkania w kościele o godz. 19.00.
 8. Ministranci naszej parafii w Dekanalnym Dniu Wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza podczas turnieju piłki halowej z pośród 10 parafii naszego dekanatu zajęli I miejsce - ministranci ze szkoły podstawowej i II miejsce - ministranci z gimnazjum. Za tydzień na Mszy o godz. 11.45 zostaną wręczone puchary i pamiątkowe medale. Gratulujemy naszym zwycięskim drużynom i życzymy wielu sukcesów tak w służbie przy ołtarzu jak i na boiskach sportowych.
 9. Duszpasterstwo Młodzieży w Lesznie zaprasza młodych parafian z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w spotkaniach przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 roku. Spotkania odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 18.30 w Bazylice Św. Mikołaja.
 10. W dniach 28 lutego i 01 marca "Dyżur Różańcowy" ma 9 Róża naszej Wspólnoty, której Zelatorką jest Pani Jolanta Samelczak. Zapraszamy do Maryjnej modlitwy wszystkie 20 członkinie wraz z rodzinami.
 11. Bardzo dziękuję Rodzinom, które w sobotę posprzątały kościół, obejście i przekazały ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień w sobotę 28 lutego zapraszam do sprzątania Rodziny: Pani Ewy Józefowskiej, Pani Ewy Rusieckiej, Pani Sylwii Grześkowiak i Pani Izabeli Kopka.
 12. Z tyłu kościoła do nabycia prasa: "Przewodnik Katolicki", "Miłujcie się" i "Arka" - zachęcam do lektury.
Ogłoszenia Parafialne na VI Niedzielę Zwykłą - 15 lutego 2015 roku.

 1. Pragnę wyrazić moją ogromną wdzięczność Księdzu Rafałowi Rybackiemu - Kustoszowi Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu za przewodniczenie naszej Eucharystii Odpustowej Ku czci Św. Walentego i wygłoszone, umacniające całe nasze zgromadzenie liturgiczne - Słowo Boże. Wszystkim zaproszonym Kapłanom i Kapłanom naszego święciechowskiego dekanatu na czele z Ks. Dziekanem Kanonikiem Czesławem Kołodziejem. Wszystkim, którym w sposób szczególny patronuje nasz święty: chorym i cierpiącym oraz narzeczonym i zakochanym. Drogim Parafianom za przygotowanie naszej Uroczystości: Wspólnocie Św. Walentego za przekazane ofiary (1350 zł) na Msze w ciągu roku i kwiaty. Naszym Szczodrym Parafiankom: Pani Renacie Ruta za ofiarowane piękne kwiaty do ołtarzy i Pani Justynie Marcinek za przygotowanie dekoracji do ołtarza Św. Walentego. Państwu Sołtysom i wszystkim Delegacjom oraz Pocztom Sztandarowym za obecność. Rodzinom, które sprzątały kościół, obejście i przekazały ofiary na potrzeby parafii. Całej Liturgicznej Służbie Ołtarza: Pani Lidii, Pani Justynie i Panu Tomaszowi, Panu Organiście Romanowi, Panom zbierającym składkę oraz wszystkim Ministrantom za ogromną pomoc i wsparcie w tym dniu- z całego serca Bóg zapłać.
 2. Bardzo dziękuję wszystkim Parafianom za dzisiejsze ofiary, które tradycyjnie w każdą 3 niedzielę przeznaczone są na malowanie naszego kościoła w 2016 roku.
 3. Odbyły się spotkania z Parafialną Radą Duszpasterską, Parafialną Radą Ekonomiczną i Parafialnym Zespołem Caritas - informacje oraz wspólne uzgodnienia podam w przyszłym tygodniu.
 4. W dniu 18 lutego - Środą Popielcową rozpoczynamy w Kościele czas Wielkiego Postu. Pamiętajmy o obowiązującym nas poście ścisłym, od którego nie ma dyspensy. Msze św. w tym dniu o godz.: 10.00, 15.00, 17.00 i 19.00 podczas, których nastąpi poświecenie i posypanie naszych głów popiołem. Po mszach przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas naszej archidiecezji.
 5. W każdy piątek Wielkiego Postu Nabożeństwa Drogi Krzyżowej:
  - dla dzieci ze szkoły podstawowej o godz. 16.00
  - dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.00
 6. W niedzielę Nabożeństwo Gorzkich Żali po Mszy o godz. 10.00. Msza Św. o godz. 11.30 będzie odprawiana 15 minut później o godz. 11. 45 (przepraszam za to przesunięcie, rodziny które zarezerwowały intencje o 11.30).
 7. Intencje zamówione na Mszę św. zbiorową, zostaną odprawione w środę 25 lutego o godz. 17.00.
 8. W dniu 20 lutego (piątek) w Święciechowie Ministrancki Dzień Wspólnoty. Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 9.30 a po niej przejście do Hali Sportowej przy Zespole Szkół i turniej piłki halowej, miedzy parafiami naszego dekanatu. W sposób szczególny zapraszamy rodziny naszych ministrantów oraz kolegów i koleżanki ze szkoły, do wspólnej modlitwy i kibicowania naszym Krzyckim drużynom.
 9. W dniach 21 i 22 lutego "Dyżur Różańcowy" ma 8 Róża, której Zelatorką jest Pani Iwona Korbel, zapraszam do wspólnej modlitwy Maryjnej wszystkie 20 członkinie Wspólnoty wraz z rodzinami. Ks. Kanonik Jan Glapiak w imieniu Księdza Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego, zwraca się z prośbą do wszystkich Wspólnot Różańcowych i parafian, aby włączyć do swoich modlitw intencję odbudowy przez Wielkopolan Pomnika Wdzięczności Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu.
 10. Jeszcze raz - bardzo dziękuję Rodzinom, które w sobotę przygotowały nasz kościół do uroczystości odpustowych. W sobotę 21 lutego zapraszam do sprzątania Rodziny: Pani Haliny Ratajczak, Pani Jadwigi Cieślik, Pani Elżbiety Brychcy i Pani Anny Pieprzyk.
 11. Z tyłu kościoła do nabycia prasa: "Przewodnik Katolicki", "Miłujcie się" i "Arka" - zachęcam do lektury.
Ogłoszenia parafialne na V Niedzielę Zwykłą - 08 lutego 2015 roku.

 1. Z ogromną radością dziękuję za serdeczne przyjęcie mnie w Waszych domach, podczas wizyty duszpasterskiej - Kolędy. Za wspólną modlitwę, poświecony czas, życzliwe rozmowy, wszelkie sugestie, cierpliwość przy zakładaniu kartoteki parafialnej i propozycje związane z życiem oraz duszpasterstwem naszej Rodziny parafialnej. Jestem wdzięczny za wszystkie złożone ofiary, które przeznaczam na prace remontowe i inwestycje - Bóg zapłać za dobroć Waszych serc!!!
 2. Bardzo dziękuję Panom Marianowi Małeckiemu i Zenonowi Polochowi oraz naszym kandydatom do bierzmowania za pomoc przy porządkowaniu świątyni z dekoracji bożonarodzeniowych.
 3. Dzisiaj po Mszy o godz. 11.30 krótkie spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych z 3 klasy.
 4. W dniu 11 lutego w środę obchodzimy w Kościele wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Zapraszam w tym dniu, wszystkich naszych chorych i doświadczonych krzyżem cierpienia parafian oraz ich rodziny na Eucharystię o godz. 17.00, która rozpocznie się Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a podczas Mszy będzie udzielony potrzebującym Sakrament Namaszczenia Chorych.
 5. W środę 11 lutego zapraszam na spotkanie Parafialną Radę Duszpasterską i Parafialną Radę Ekonomiczną o godz. 18.30 na probostwie.
 6. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza - lektorów i ministrantów w czwartek o godz. 16.00 w kościele.
 7. W czwartek 12 lutego zapraszam Parafialny Zespół Caritas na spotkanie o godz. 18.00 na probostwie.
 8. Parafia Św. Jana Chrzciciela w Lesznie zaprasza narzeczonych na "Kurs przedmałżeński" w dniach od 23 do 28 lutego o godz. 19.00 w kościele.
 9. Dzień 14 lutego - sobota, jest w naszej Wspólnocie obchodzony jako Odpust Parafialny, związany z kultem Świętego Walentego, którego słynący łaskami obraz w bocznym ołtarzu jest otaczany szczególnym szacunkiem przez naszych chorych parafian oraz narzeczonych. Suma Odpustowa zostanie odprawiona przez Księdza Rafała Rybackiego Kustosza Archiwum Archidiecezjalnego o godz. 18.30, a na zakończenie Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówimy Litanię do Świętego Walentego, zostanie udzielone błogosławieństwo i będzie możliwość ucałowania Relikwii Św. Walentego. Zapraszam do udziału naszych wszystkich parafian: Państwa Sołtysów i Radę Sołecką, Przedstawicieli Pocztów Sztandarowych, Parafialną Wspólnotę Św. Walentego a w sposób szczególny wszystkich chorych oraz narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, którym patronuje nasz święty.
 10. Dziękuję wszystkim parafianom za złożone ofiary: na Radio "Emaus" 159 zł; na zakony klauzurowe 107 zł i dzieciom za ofiary na misje z żłóbka 224 zł- z całego serca Bóg zapłać.
 11. Za tydzień w Niedzielę 15 lutego "Składka inwestycyjna" przeznaczona na malowanie kościoła w 2016 roku.
 12. W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016, studenci, młodzież z liceów, techników, zawodówek oraz gimnazjów są zaproszeni do wzięcia udziału w "Kursie na Samarytanina" pod opieką Ks. Pawła Bogdanowicza COr w klasztorze Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. Termin 23-26 luty ( 2 tydzień ferii), koszt 50 zł - zapisy telefonicznie do klasztoru: 65 572 00 14.
 13. W dniach 14 i 15 lutego "Dyżur Różańcowy" ma 7 Róża, której Zelatorką jest Pani Zofia Strażyńska. Zapraszam do wspólnej modlitwy Maryjnej wszystkie 20 członkinie Wspólnoty Różańcowej wraz z rodzinami.
 14. Bardzo dziękuję Rodzinom, które w sobotę posprzątały kościół, obejście oraz zakupiły kwiaty do kościoła wraz z państwem Sztor. Za tydzień 13 lutego zapraszam do sprzątania Rodziny: Pani Aldony Marach, Pani Barbary Koniecznej, Pani Marii Włodarczyk i Pani Ewy Rzątkowskiej.
 15. Z tyłu kościoła prasa: "Przewodnik Katolicki" i "Arka" - zachęcam do lektury.
Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę Zwykłą - 01 lutego 2015 roku.

 1. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.30 będziemy gościć nasz "Szkolny Chór" z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej z Krzycka Wielkiego pod kierownictwem Pani mgr Górnej z koncertem "Kolęd i Pastorałek" - serdecznie zapraszam wszystkich parafian do udziału.
 2. W poniedziałek - 02 lutego obchodzimy w całym Kościele Święto Ofiarowania Pańskiego a zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Wielką radością dla naszej wspólnoty parafialnej jest fakt, iż z pośród naszych rodzin wywodzą się dwa powołania zakonne: Siostra Teresa Michałowska CSFFM ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, która w tym roku będzie obchodzić 59 Rocznicę Ślubów Zakonnych - mieszkająca obecnie w Domu zakonnym w Szamotułach i Siostra Łukasza Kirsch CSSE ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, która w tym roku będzie obchodziła 36 rocznicę Ślubów Zakonnych - mieszkająca obecnie w Domu zakonnym w Poznaniu. W imieniu wszystkich parafian i swoim osobistym pozwoliłem sobie wysłać z tej okazji okolicznościowe życzenia i zapewnienie, że będziemy o Czcigodnych Siostrach pamiętać w naszych modlitwach. W tym dniu, który w tradycji Kościoła nosi również nazwę Matki Bożej Gromnicznej - Eucharystie o godz. 10.00 i 17.00. Bardzo proszę, aby w tym dniu zabrać ze sobą do kościoła gromnice i świece, które zostaną pobłogosławione. Po Mszach zbiórka do puszek na pomoc dla klasztorów klauzurowych.
 3. W środę 04 lutego zapraszam kandydatów do bierzmowania o godz. 15.00 do kościoła, aby pomogli w posprzątaniu świątyni z dekoracji bożonarodzeniowych. To spotkanie będzie zaliczone w ramach spotkań w miesiącu lutym.
 4. W tym tygodniu:
  Pierwszy czwartek miesiąca:
  - od godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu,
  - od godz. 16.30 Różaniec w intencjach o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne szczególnie z naszej parafii,
  - o godz. 17.00 Eucharystia, na którą zapraszam dzieci z klasy III przygotowujące się do Komunii Św.

  Pierwszy piątek miesiąca: 250 Rocznica kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa:
  - od godz. 15.00 Sakrament spowiedzi dla wszystkich parafian
  - o godzinie 17.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i Najśw. Ser. Pana Jezusa -Eucharystia.

  Pierwsza sobota miesiąca:
  - od godz. 9.00 odwiedzę chorych parafian z sakramentami św.
  - od godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu,
  - od godz. 16.30 Różaniec w intencjach zmarłych z Wymienianek Rocznych,
  - o godz. 17.00 Msza za wszystkich zmarłych z Rocznych Wymienianek.
 5. Po Mszach ministranci będą chętnym parafianom rozdawać ulotki Caritas naszej archidiecezji, która jako Organizacja Pożytku Publicznego zwraca się z prośba o przekazanie 1 % na prowadzenie rozlicznej działalności charytatywnej.
 6. Caritas organizuje tygodniowe wyjazdy podczas Ferii zimowych dla dzieci i młodzieży do Lipnicy Wielkiej - koszt 200 zł. Osoby chętne są proszone o zgłoszenie po Mszach w zakrystii lub biurze parafialnym.
 7. Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Lesznie organizuje "Kurs Przedmałżeński" w dniach od 23 do 28 lutego o godz. 19.00 w kościele - zainteresowanych narzeczonych zachęcam do udziału.
 8. Bardzo dziękuję Parafianom z Krzycka Małego za przekazane ofiary - 1220 zł za miejsca w kościele oraz Pani Krystynie Marach za pomoc w zbieraniu ofiar. W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas ogromnie dziękuję za przekazane ofiary po Mszach na "Dar Serca" dla naszych potrzebujących parafian, zebraliśmy 375 złotych - Serdeczne Bóg zapłać.
 9. Nasz Parafialny Odpust ku czci Świętego Walentego będziemy obchodzić w sobotę 14 lutego na Uroczystej Eucharystii o godz. 18.30.
 10. W dniach 5, 7 i 8 lutego "Dyżur Różańcowy" ma 6 Róża, której Zelatorką jest Pani Urszula Ratajczak, zapraszam do wspólnej Maryjnej modlitwy wszystkie 20 członkinie wraz z rodzinami.
 11. Dziękuję rodzinom, które w sobotę posprzątały kościół, obejście i przekazały ofiary na potrzeby parafii. W sobotę 07 lutego zapraszam do sprzątania Rodziny: Pani Mileny Hermanowicz, Pani Krystyny Stankowiak, Pani Urszuli Pięta i Pana Stanisława Marach.
 12. Z tyłu kościoła do nabycia prasa: "Przewodnik Katolicki" i "Arka" - zachęcam do lektury.
Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Zwykłą - 25 stycznia 2015 r.

 1. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Parafian a w szczególności nasze babcie i dziadków z wnuczkami i wnukami na krótki koncert po dzisiejszej Mszy o godz. 11.30 - Chórku dziecięcego: "Boże Krówki" z parafii pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym pod kierownictwem Pani Renaty Kudłaszyk.
 2. W imieniu Rady Sołeckiej Wsi Krzycko Małe oraz Stowarzyszenia "Krzycka Wyspa Marzeń" zapraszam na spotkanie kolędowe połączone z dniem Babci i Dziadka, które odbędzie się w dzisiejszą niedzielę o godz. 15.00 w Sali Wiejskiej w Krzycku Małym.
 3. Jestem ogromnie wdzięczny w imieniu Parafialnego Zespołu Caritas za przekazane dzisiaj po Mszach ofiary na "Dar Serca" dla naszych potrzebujących wsparcia parafian.
 4. W ubiegłą niedzielę udało się zebrać podczas składki na Mszach, na malowanie naszego kościoła 2965 zł z całego serca dziękuję wszystkim za udzielone wsparcie. Również składam ogromne podziękowanie wszystkim Parafianom z Krzycka Wielkiego za przekazane ofiary - 2420 zł za miejsca w kościele i pomagającą w tej zbiórce Pani Jolancie Samelczak. Wszystkie ofiary zostały przekazane na parafialne konto bankowe. Informuję osoby, które dopytują się o numer konta parafialnego, że jest on umieszczony na naszej stronie internetowej pod zakładką: "Kontakt".
 5. Za tydzień w niedzielę 01 lutego podczas Mszy św. o godz. 11.30 zostaną poświęcone świece dzieci komunijnych. Rodzice zdecydowali, że zakupią świece sami.
 6. W przyszła niedzielę podczas Mszy o godz. 11.30 będziemy gościć nasz "Chór Szkolny" z Krzycka Wielkiego, który zaśpiewa podczas Mszy i umili nam kilka chwil po Eucharystii swoim koncertem kolęd i pastorałek - bardzo serdecznie zapraszam w imieniu Pani mgr Górnej oraz naszych dzieci i młodzieży.
 7. Przypominam wszystkim, którzy wybierają się na naszą Parafialną Pielgrzymkę do Rzymu i na Sycylię w drugiej połowie maja, o wpłacie pierwszej raty ( 1000 zł). Wpłaty przyjmuję w niedzielę po Mszach w zakrystii.
 8. W dniach 31 stycznia i 01 lutego "Dyżur Różańcowy" ma 5 Róża (męska róża naszej wspólnoty), której Zelatorem jest Pan Julian Urbańczak. Zapraszam do wspólnej modlitwy Maryjnej wszystkich 20 Panów wraz z rodzinami.
 9. Bardzo dziękuję Rodzinom, które w sobotę posprzątały kościół, obejście i przekazały ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień w sobote 31 stycznia zapraszam do sprzątania Rodziny: Pani Katarzyny Krawczyk, Pani Adeli Śnieguckiej, Pani Julity Gromek i Pana Włodzimierza Hoffmana.
 10. Z tyłu kościoła do nabycia prasa: "Przewodnik Katolicki" i "Arka" - zachęcam do lektury.
Ogłoszenia parafialne na II Niedzielę Zwykłą - 18 stycznia 2015 roku.

 1. Jestem ogromnie wdzięczny za wszystkie ofiary składane podczas dzisiejszych Eucharystii, które tradycyjnie w 3 niedzielę są przeznaczone na malowanie naszego kościoła parafialnego w 2016 roku - serdeczne Bóg zapłać!!!
 2. Parafian i osoby, które zapisały się na naszą Parafialną Pielgrzymkę do Rzymu i na Sycylię w maju tego roku bardzo proszę w imieniu naszego biura pielgrzymkowego o wpłacenie pierwszej raty 1000 zł. do końca stycznia. Wpłat można dokonywać po niedzielnych Mszach w zakrystii.
 3. Rekolekcje dla członków Żywego i Nieustającego Różańca w Zaborówcu w dniach od 6 do 8 marca. Koszt 100 zł. Zapisy u Pani Nadzelatorki Aleksandry Kubskiej lub Zastepczyni Pani Wiesławy Urbańczak. Zachęcam do udziału jak największej liczby naszych parafian szczególnie związanych z modlitwą Maryjną.
 4. Zapraszam na nasze parafialne Nabożeństwa:
  - w środę o godz. 10.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
  - w piątek o godz. 10.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia,
  - w sobotę o godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 5. W czwartek 22 stycznia kolejna Msza Papieska wraz z Nabożeństwem z podziękowaniami i prośbami za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II - serdecznie zapraszam do udziału.
 6. Informuję parafian że Urząd Gminy w Święciechowie wydał pozwolenie na wycinkę krzaków i chaszczy na polu za kościołem i plebanią, które pozwolą na łatwiejszy dostęp przy uprawie 30 ha ziemi przez naszego dzierżawce Pana Arkadiusza Błaszyka. Zostaną również usunięte korzenie po wycinanych kiedyś na cmentarzu starych drzew, usunięcia tych niebezpiecznych dla odwiedzających swoich zmarłych parafian, przeprowadzi firma Pana Adriana Antkowiaka. Ponieważ ilość śmieci na cmentarzu jest po Uroczystości Wszystkich Świętych bardzo duża, będą wywożone 2 razy w miesiącu.
 7. W dniach 24 i 25 stycznia "Dyżur Różańcowy" ma 4 Róża, której Zelatorką jest Pani Aleksandra Lorek. Zapraszam szczególnie wszystkie 20 członkinie Róży wraz z rodzinami do naszej wspólnotowej modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej.
 8. W przyszłą niedzielę 25 stycznia na Mszy św. godz. 11.30 będziemy gościć Chórek Dziecięcy "Boże Krówki" pod kierownictwem Pani Renaty Kudłaszyk z Tarnowa Podgórnego, który będzie śpiewał podczas Mszy św. oraz zaprezentuje krótki koncert kolęd i pastorałek po Mszy Św. - Serdecznie zapraszam naszych parafian a w szczególności dzieci z Babciami i Dziadkami do wspólnego kolędowania.
 9. Rada Sołecka Wsi Krzycko Małe oraz Stowarzyszenie - "Krzycka Wyspa Marzeń", a także dzieci wnuczki i wnukowie zapraszają mieszkańców parafii na Spotkanie Kolędowe połączone z Dniem Babci i Dziadka, które odbędzie się w niedzielę 25 stycznia o godz. 15.00 w Sali Wiejskiej w Krzycku Małym.
 10. Za tydzień w niedzielę po Mszach Parafialny Zespół Caritas będzie zbierał ofiary do puszek, na "Dar serca" dla naszych potrzebujących wsparcia parafian.
 11. Bardzo dziękuję Rodzinom, które w sobotę posprzątały kościół, obejście i przekazały pieniądze na potrzeby parafii. Za tydzień 24 stycznia zapraszam do sprzątania Rodziny: Pani Marii Biedrowskiej, Pani Renaty Koniecznej, Pani Anny Olejniczak i Pani Renaty Kordus.
 12. Zachęcam do nabycia prasy: "Przewodnika Katolickiego" i "Arki".
Ogłoszenia Parafialne na Niedzielę Chrztu Pańskiego - 12 stycznia 2015 r.

 1. Pragnę wyrazić moją ogromną wdzięczność wszystkim Parafianom za liczny udział w "Świątecznym Koncercie Kolęd". W sposób szczególny Panu Wójtowi Stanisławowi Waligóra za współorganizację tego radosnego dnia; firmie nagłaśniająco-technicznej za fachową obsługę. Dziękuję w imieniu nas wszystkich artystom, którzy sprawili nam ogromnie wiele wzruszeń: Zespołowi Śpiewaczemu "Mezzo Forte" z Krzycka Wielkiego, Solistom Studia Piosenki pod kierownictwem Pana Szymona Gąda z Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach za wspólnie spędzone popołudnie. Mam nadzieje, że uda się nam zorganizować jeszcze wiele takich artystycznych i kulturalnych spotkań.
 2. W tym roku od stycznia w całej naszej Ojczyźnie obchodzony jest Rok Św. Jana Pawła II uchwalony jednogłośnie przez Sejm Rzeczpospolitej. Ponieważ cieszymy się z posiadania relikwii papieża Polaka, przypominam wszystkim Parafianom, że każdego 22 dnia miesiąca odprawiamy Msze św. wraz z nabożeństwem dziękując i prosząc Boga za wstawiennictwem Największego z Rodu Polaków.
 3. Na naszym parafialnym cmentarzu postawiony został nowy kontener na śmieci bardzo proszę wszystkich Parafian i osoby przyjezdne o wrzucanie wszystkich cmentarnych śmieci właśnie do tego kontenera. Będziemy również z pomocą Pana grabarza sukcesywnie usuwać śmieci z dotychczasowych boksów, aby tak jak zawsze był na naszym cmentarzu porządek. Śmieci będą wywożone w każdą ostatnią środę miesiąca.
 4. W Uroczystość Objawienia Pańskiego zebraliśmy na Krajowy Fundusz Misyjny 780 zł oraz za "Kredę i Kadzidło" 400 złotych na prace remontowe - serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary.
 5. Za tydzień 18 stycznia w 3 niedzielę miesiąca ofiary zbierane podczas Mszy, będą przeznaczone na malowanie naszego kościoła.
 6. W miesiącu styczniu zbierane są ofiary za miejsca w kościele, ofiara za jedno miejsce na cały rok wynosi 20 złoty. Bardzo proszę o uwzględnienie nowych miejsc, które się zwolniły z powodu śmierci w ubiegłym roku 18 parafian lub licznych wyjazdów za granicę.
 7. W dniach 17 i 18 stycznia "Dyżur Różańcowy" ma 3 Róża, zapraszam całą wspólnotę do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej.
 8. Bardzo dziękuję Rodzinom, które w sobotę posprzątały kościół, obejście i przekazały ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień w sobotę 17 stycznia zapraszam Rodziny: Pani Lucyny Krawczyk, Pani Danuty Krawczyk, Pani Anny Nadolnej i Pana Juliana Urbańczaka.
 9. Zachęcam do nabywania prasy, z tyłu kościoła; " Przewodnik Katolicki" i "Arka".
Ogłoszenia Parafialne na Niedzielę - 04 stycznia 2015 roku

 1. Z ogromną radością w sercu pragnę zaprosić wszystkich Szanownych Parafian oraz naszych Drogich Gości w imieniu Pana Stanisława Waligóry Wójta Gminy Włoszakowice i własnym na Koncert Kolęd i Pastorałek pt.: "Dziś nadzieja rodzi się", który jest wspaniałą okazją , aby przedłużyć nasze świętowanie Bożego Narodzenia i początek Nowego 2015 Roku. Koncert odbędzie się w naszym kościele w dzisiejszą Niedzielę o godz. 16.00 a wystąpią: Zespół Śpiewaczy z Krzycka Wielkiego "Mezzo Forte" oraz Pan Szymon Gąda wraz z Solistami Studia Piosenki przy Gminnym Ośrodku Kultury.
 2. We wtorek 06 stycznia obchodzimy w Kościele Uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie zwaną Uroczystością "Trzech Króli" - Kacpra, Melchiora i Baltazara. Msze św. jak w każda niedzielę: o 8.30, 10.00 i 11.30 - składka przeznaczona na Krajowy Fundusz Misyjny a podczas każdej Eucharystii poświęcenie Kredy i Kadzidła. Ofiary za rozprowadzane po Mszach opakowania kredy wraz z kadzidłem przeznaczamy na prace remontowe.
 3. Msze w styczniu w czasie Wizyty duszpasterskiej odprawiane są przed południem o godz. 10.00 ( we wtorki i czwartki o godz. 10.30) - są jeszcze wolne intencje.
 4. W tym tygodniu zapraszam na nasze tradycyjne Nabożeństwa:
  - w środę o 10.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
  - w piątek o 10.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia,
  - w sobotę o 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 5. W drugi dzień świąt 26 grudnia na KUL, Wydział Teologiczny i szkoły katolickie zebraliśmy 1240 zł, przed kościołem do puszek na "Dar serca" - 210 złotych bardzo dziękuje parafianom za wszystkie składane ofiary - Bóg zapłać!
 6. W dniach 10 i 11 stycznia Wspólnotowej Modlitwie Różańcowej przewodniczy 2 Róża - zapraszam wszystkich do umacniania swojego życia za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej.
 7. Tegoroczne ofiary z żłóbka są przeznaczone na Renowacje Bazyliki Narodzenia w Betlejem - dotychczas dzieci wrzuciły do skarbonki w sumie 54 złote - Bóg zapłać!
 8. Tradycyjnie w styczniu osoby odpowiedzialne w poszczególnych wioskach za rezerwacje miejsc w kościele, będą zbierać ofiary na cały 2015 rok Opłata za jedno miejsce 20 zł. na cały rok.
 9. Dziękuję Rodzinom, które w sobotę posprzątały kościół, obejście i przekazały ofiary na potrzeby kościoła. W sobotę 10 stycznia zapraszam do sprzątania Rodziny: Pani Walentyny Krawczyk, Pani Danuty Teichert, Pani Teresy Rachmajda i Pani Urszuli Marciniak.
 10. "List dla chorych" i "Apostolstwo chorych" proszę o zabranie z tyłu kościoła i przekazanie chorym parafianom.
 11. Z tyłu kościoła do nabycia prasa: "Przewodnik Katolicki", "Arka" i "Misyjne Drogi".
Ogłoszenia parafialne na Niedzielę 28 grudnia 2014 - Święto Świętej Rodziny

 1. Pragnę z całego serca podziękować wszystkim Parafianom za piękne przeżycie Uroczystości Bożego Narodzenia oraz za pomoc w przygotowaniach do tych szczególnych wydarzeń:
  - 41 Rodzinom naszej wspólnoty za przygotowanie "Szlachetnych paczek" dla naszych potrzebujących.
  - Parafialnemu Zespołowi Caritas za pomoc w rozprowadzaniu świec i opłatków oraz wydawanie paczek.
  - Panom Zenonowi Polochowi i Józefowi Małeckiemu za przygotowanie choinek.
  - Panu Leśniczemu Stanisławowi za podarowanie choinek do kościoła.
  - Wszystkim kandydatom do bierzmowania za pomoc w dekorowaniu kościoła.
  - Pani Lidii Domagała za kolędowanie z dziećmi przy żłóbku.
  - Panu Organiście Romanowi, Ministrantom i lektorom za przygotowanie świątecznej liturgii,
  - Panu Julianowi Urbańczakowi za pomoc w naprawie wiaty przy wejściu na probostwo.
  - Panu Katechecie Tomaszowi Dyba i uczniom naszej szkoły za piękne "Jasełka".
  - Rodzinom i osobom, które przyniosły różne dary materialne oraz jedzenie na probostwo.
  - Wszystkim, którzy w tych dniach składali życzenia i okazali wiele serca i życzliwości.
 2. Wyrażam moją szczególną wdzięczność wszystkim Parafianom, którzy w minioną niedzielę złożyli ofiary w ramach składki inwestycyjnej na malowanie naszego kościoła. Udało się zebrać 3025 zł, które zostały wpłacone na parafialne konto.
 3. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszam na wspólne kolędowanie przy żłóbku w naszym kościele.
 4. Wspólnota Żywego Różańca, która w naszej parafii składa się z 8 róż kobiet i 1 róży mężczyzn dokonała wyboru Nadzelatorki, którą została Pani Aleksandra Kubska i Zastępcy Pani Wiesławy Urbańczak. Postanowiono na spotkaniu Zelatorów, że od nowego roku poszczególne róże, będą zamiennie, co tydzień odmawiać różaniec, aby nasza modlitwa naprawdę była żywa. Pierwsza Róża ma dyżur 3 i 4 stycznia - zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem Matki Najświętszej.
 5. W ostatni dzień Starego Roku w środę 31 grudnia zapraszam wszystkich Parafian na Mszę św. o godz. 16.00 wraz z Nabożeństwem Dziękczynnym za mijający rok.
 6. W tym tygodniu Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:
  W czwartek - 01 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi:
  - podczas Mszy o godz. 8.30, 10.00 i 11.30 - będziemy się szczególnie modlić o pokój na świecie.
  W piątek - 02 stycznia:
  - odwiedzę naszych chorych parafian z sakramentami od godz. 9.00,
  - sakrament spowiedzi od 15.00,
  - o godz. 17.00 przed Mszą Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
  W sobotę - 03 stycznia:
  - od 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu,
  - od godz. 16.30 Różaniec za zmarłych z Rocznych Wymienianek,
  - Msza o godz. 17.00 za zmarłych z Wymienianek Rocznych.
 7. Od soboty 3 stycznia rozpocznę Wizytę Duszpasterską tzw. Kolędę. Plan kolędy wywieszony w gablotkach i na stronie internetowej. Przez cały styczeń Msze św. od poniedziałku do piątku o godz. 10.00 (wtorek i czwartek 10.30). Są jeszcze wolne intencje w styczniu.
 8. W imieniu Wójta Gminy Włoszakowice Pana Stanisława Waligóry mam zaszczyt zaprosić wszystkich Parafian oraz mieszkańców naszej gminy na Koncert Kolęd i Pastorałek pt.: "Dziś nadzieja rodzi się" w dniu 04 stycznia w niedzielę o godz. 16.00 w naszym kościele parafialnym. W koncercie wystąpią: Zespół Śpiewaczy "Mezzo Forte" z Krzycka Wielkiego i Pan Szymon Gąda z Solistami Studia Piosenki przy GOK.
 9. Bardzo dziękuję Rodzinom, które w sobotę posprzątały kościół, obejście i przekazały ofiary na dekoracje. Za tydzień w sobotę 03 stycznia zapraszam do sprzątania Rodziny: Pani Marii Zielonarskiej, Pani Reginy Sztor, Pani Barbary Sztor i Pani Danuty Nadolnej.
 10. Dzisiaj przed kościołem zbiórka "Dar Serca" dla naszych potrzebujących wsparcia parafian.
 11. Z tyłu kościoła do nabycia prasa: "Przewodnik Katolicki" , "Misyjne Drogi" i "Arka" - zachęcam do lektury.